PHOTOS: Chipotle testing quesadillas, tostadas, milkshakes, and more

News

Photo courtesy of Chipotle.

(Francesco Tonelli)

Photo courtesy of Chipotle.

(Francesco Tonelli)

Photo courtesy of Chipotle.

(Francesco Tonelli)

Photo courtesy of Chipotle.

(Francesco Tonelli)